จัดส่งฟรี! เมื่อสั่งขั้นต่ำ 1,000 บาท

 นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
  • ความผิดพลาดที่สามารถพิสูจน์ได้ของบริษัทหรือ บริษัทขนส่งที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าล่าช้าเกิน 7 วัน นับจากวันที่คำสั่งซื้อสมบูรณ์ อ้างอิงตามข้อมูลในหมายเลขพัสดุ

โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ เพื่อทำการคืนเงิน (Refund)

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับลูกค้า หากความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯ หรือบริษัทขนส่ง เช่น ข้อมูลการจัดส่งผิด ,ไม่มีผู้รับพัสดุ *